Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2018, Sayı: 2, 201 - 208, 19.08.2018

Öz

Kaynakça

  • References and citations should be prepared in the latest APA (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/ ) format. References have to be cited in article text. See the references examples below. Altan, Ö., Altan, A. & Özkan, S. (1998). Değişik Aydınlatma Yöntemlerinin Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkisi. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 22:97-102. Azpeleta, C., Martinez-Alvarez, R.M., Delgado, M.J., Isorna, E. & De Pedro, N. (2010). Melatonin Reduces Locomotor Activity and Circulating Cortisol in Goldfish. Horm. Behav. 57:323-329. Bayraktar, S., Altan, A. & Seremet, C. (2012). The Effects of spot Lighting on Broiler Performance and Welfare. J. Anim. Vet. Adv. 11(8):1139-1144. Bayram, A. & Özkan, S. (2010). Effects of a 16-hour light, 8-hour dark Lighting Schedule on Behavioral Traits and Performance in Male Chickens. J. Appl. Poult. Res. 19:263-273. Bozkurt, M., Çubuk, M. Basmacıoğlu, H.& Alçiçek, A. (2001). Yumurta Tavuğu Karma Yemlerine İlave Edilen Doğal Zeolitin Yumurta Verimi ve Yumurta Kabuk Kalitesine Etkileri: Enerji ve Protein Düzeyi Dengelenmemiş Karmalara Doğal Zeolit İlavesi. Hay. Üret. 42(1):21-27. Çoban, O., Laçin, E.& Sabuncuoğlu, N. (2008). Effect of Some Parental and Environmental Factors on Some Reproductive Traits of Japanese Quails. Ital. J. Anim. Sci. 7:479-486. Deep, A., Schwaen-Lardner, K., Crowe, T.G., Fancher, B.I.& Classen, H. L. (2012). Effect of Light Intensity on Broiler Behavior and Diurnal Rhythms. Appl. Anim. Behav. Sci. 136:50-56. Duve, L. R., Steenfeldt, S., Thodberg, K.& Nielsen, B. L. (2011). Splitting the Scotoperiod: Effects on Feeding Behaviour, Intestinal Fill and digestive transit time in Broiler Chickens. Brit. Poultry Sci. 52(1):1-10. Ertaş, O.N., Çiftçi, M., Güler, T. &Dalkılıç, B. (2006). Sıcaklık Stresi Altında Yetiştirilen Bıldırcınlarda Tatlı Su Midyesi Kabuklarının Kalsiyum Kaynağı Olarak Kullanılma Olanakları Yumurta Verimi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Fırat. Üniv. Sağlık Bil. Derg. 20(1):15-20. Gilani, A., Knowles, T.G.& Nicol, C.J. (2012). The Effect of Dark Brooders on Feather Pecking on Commercial Farms. Appl. Anim. Behav. Sci. 142:42-50. Ghuffar, A., Rahman, K., Siddque, M., Ahmad, F.& Khan, M.A. (2009). Impact of Various Lighting source (Incandescent, Fluorescent, Metal Halide and High Pressure Sodium) on the Production Performance of Chicken Broilers. Pak. J. Agri. Sci. 46(1):40-45. İpek, H., Yertürk, M.& Avcı, M. (2003). Yumurtlama Dönemindeki Bıldırcın Karma yemlerine farklı Oranlarda Çinko ve Bakır İlavesinin Yumurta Verim Özellikleri ile Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. YYÜ. Vet. Fak. Derg., 14(1):65-68. Jatoi, A.S., Sahota, A.W., Akram, M, Javed, K., Jaspal, M.H., Hussain, J., Mirani, A.H.& Mehmood, S. (2013a). Effect of Different Body Weight Categories on the Productive Performance of Four Close-Bred Flocks of Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica). J. Anim. Plant. Sci. 23(1):7-13. Jatoi, A.S., Khan, M.K., Sahota, A.W., Akram, M., Javed, K., Jaspal, M.H.& Khan, S.H. (2013b). Post-Peak Egg Production in Local and Imported Strains of Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica) as Influenced by Continuous and Intermittent Light Regimens During Early Growing Period. J. Anim. Plant Sci. 23(3):727-730. Karaoğlu, M., Gül, M. Yörük, M.A., Esenbuğa, N., Macit, M., Turgut, L.& Bilgin, Ö.C. (2004). Farklı Fiziksel İşlem Görmüş Sorgumun (Sorghum vulgare) Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Katılmasının Yumurta Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Zootekni Kongresi, 1-3 Eylül, Cilt:1, 476-483, Isparta. Kocaman, B., Esenbuga, N., Yıldız, A., Laçin, E.& Macit, M. (2006). Effect of Environmental Conditions in Poultry Houses on the Performance of Laying Hens. IJPS. 5(1): 26-30. Kum, E.& Kocaoğlu-Güçlü, B. (2006). Standart ve Sıkışık Kafes Yoğunluğunda Yetiştirilen Yumurta Tavuğu Karma Yemlerine Organik Asit İlavesinin Performansa Etkisi. Sağlık Bilim. Der. (Journal of Health Sciences), 15(2):99-106. Ma, H., Li, B., Xin, H., Shi, Z.& Zhao, Y. (2013). Effect of Intermittent Lighting on Production Performance of Laying-Hen Parent Stocks. ASABE Annual International Meeting, Kansas City, MO, July21-24, 1-10. Mahmud, A., S., R.& Ali, I. (2011). Effect of Different Light Regimens on Performance of Broilers. J. Anim. Plant Sci. 21(1):104-106. Narinç, D., Aksoy, T.& Karabağ, K. (2010). Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlığı Arttırmak İçin Gerçekleştirilen Kısa Dönemli Seleksiyonun Yumurta Verimine Etkisi. 1. Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri. Nazlıgül, A., Türkyılmaz, K.& Bardakçıoğlu, H.E. (2001). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) bazı Verim ve Yumurta kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 25:1007-1013. Olanrewaju, H. A., Thaxton, J. P., Dozier III, W.A., Purswell, J., Roush, W.B.& Branton, S.L. (2006). A Review of lighting Programs for Broiler Production. IJPS. 5(4):301-308. Özkaya, M. (1972). Aydınlatma Tekniği.İTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yayınları:88, Teknik Üniversite Matbaası, Gümüşsuyu, İstanbul. Rahimi, G., Rezai, M., Hafezian, H.& Saiyahzadeh, H. (2005). The Effect of Intermittent Lighting Schedule on Broiler Performance. IJPS. 4(6):396-398. Sarıca, M. (1998). Işık Rengi ve Aydınlatma Şeklinin Bıldrıcınların Büyüme ve Karkas Özelliklerine Etkileri. . Tr. J. Vet. Anim. Sci. 22:103-110. Schwean-Lardner, K., Fancher, B.I.& Classen, H.L. (2012). Impact of Daylength on Behavioural output in commercial broilers. Appl. Anim. Behav. Sci. 137:43-52. Schwean-Lardner, K., Fancher, B.I., Laarveld, B.& Classen, H.L. (2014). Effect of Day Length on Flock Behavioural patterns and Melatonin Rhythms in Broilers. Brit. Poultry Sci. 55 (1):21-30. Şeker, İ., Kul, S., Bayraktar, M.& Yıldırım, Ö. (2005). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnixjaponica) Yumurta Verimi ve Bazı Yumurta Kalite Özelliklerine Yaşın Etkisi. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1):129-138. Tekeli, S.K., Öztabak, K.& Esen-Gürsel, F. (2005). Yumurtacı Tavukların Yemine Yüksek Dozda İlave Edilen Bakırın Yumurta Üretimi, Yumurta Kabuk Ağırlığı ve Yumurta Kabuk Kalınlığına Etkisi. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1): 179-185. Tepeli, C., Çetin, O., Kırıkçı, K., Yapar, K.& Yılmaz, R. (2000). Farklı Aydınlatma Sürelerinin Sülünlerin (P. colchicus) Bazı Verimleri Üzerine Etkileri. Vet. Bil. Derg. 16(1):97-102. Vercellino, R. do A., Moura, DJ. de, Maia, A. P. de A., Medeiros, B. B. L., Carvalho, T. R. M. de, Salgado, D. D. A.& Nääs, I. de A. (2012). Different Light Intensity on the Behavior and Welfare of Commercial Broiler Chicks. Ninth International Livestock Environment Symposium, Valencia, Spain, July 8-12, 1-6. Vercelino, R. do A., Moura D.J. de, Nääs, I. de A., Maia A.P. de A, Medeiros, B.B.L., Salgado, D.D.A.& Carvalho, T.R.M. de. (2013). The Influence of Side-Curtain Color on Broiler Chick Behavior. Braz. J. Poult. Sci.15(3):173-179. Wechsler, B.& Schmid, I. (1998). Aggressive Pecking by Males in Breeding Groups of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica). Brit. Poultry Sci. 39:333-339. Yıldırım, A.& Öztürk, E. (2013). Damızlık japon Bıldırcını Rasyonlarında Soya Küspesi Yerine Pamuk Tohumu Küspesi İkamesinin Yumurta Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. TURJAF. 1(1):44-50.

Effects of Light on Egg Performance and Behaviour in Japanese quails (coturnix coturnix japonica)

Yıl 2018, Sayı: 2, 201 - 208, 19.08.2018

Öz

Lighting
period (photoperiod) is one of the most important environmental factors
affecting on animals. Thus, we aimed to investigate the effect of lighting
period on efficient production performance of Japanese quails under controlled
environmental conditions via the egg yield and behavioural characteristics. 48
female and 12 male Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) were randomly
divided into two groups with two replicates. A scheduled lighting program was
applied as 7 Light (L): 17 Dark (D), 6L:18D, 5L:19D, 4L:20D, 3L:21D for
five-day periods along 25 days in total using a metal halide lamp with an
intensity of light at 41.5 lx to the trial group. At the end of observation,
162 eggs without any damage were obtained from the birds exposed to scheduled
lighting program whereas the mean number of damaged eggs/total number of
eggs  (DE/TE) ratio was 37% in control
group exposed to normal daylight length. The number of damaged eggs was
correlated with the total number of eggs (p<0.01 vs. control) and egg weight
(p<0.0001) in trial group. Egg weight was also found to correlate with body
weight (p<0.01 vs. control). During observational experiments any
significant difference was recorded in wing stretching, drinking and playing in
both groups. However, birds exposed to shortened light headed for less feeding
and laying (p<0.05 vs. control) and had leaning to aggressive behaviours
such as shouting or stridulating, feather and egg pecking and cannibalism. In
conclusion, adding darkness to lighting program contributes energy saving with
the equal or even improved production performance in aviaries.

Kaynakça

  • References and citations should be prepared in the latest APA (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/ ) format. References have to be cited in article text. See the references examples below. Altan, Ö., Altan, A. & Özkan, S. (1998). Değişik Aydınlatma Yöntemlerinin Etlik Piliç Performansı Üzerine Etkisi. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 22:97-102. Azpeleta, C., Martinez-Alvarez, R.M., Delgado, M.J., Isorna, E. & De Pedro, N. (2010). Melatonin Reduces Locomotor Activity and Circulating Cortisol in Goldfish. Horm. Behav. 57:323-329. Bayraktar, S., Altan, A. & Seremet, C. (2012). The Effects of spot Lighting on Broiler Performance and Welfare. J. Anim. Vet. Adv. 11(8):1139-1144. Bayram, A. & Özkan, S. (2010). Effects of a 16-hour light, 8-hour dark Lighting Schedule on Behavioral Traits and Performance in Male Chickens. J. Appl. Poult. Res. 19:263-273. Bozkurt, M., Çubuk, M. Basmacıoğlu, H.& Alçiçek, A. (2001). Yumurta Tavuğu Karma Yemlerine İlave Edilen Doğal Zeolitin Yumurta Verimi ve Yumurta Kabuk Kalitesine Etkileri: Enerji ve Protein Düzeyi Dengelenmemiş Karmalara Doğal Zeolit İlavesi. Hay. Üret. 42(1):21-27. Çoban, O., Laçin, E.& Sabuncuoğlu, N. (2008). Effect of Some Parental and Environmental Factors on Some Reproductive Traits of Japanese Quails. Ital. J. Anim. Sci. 7:479-486. Deep, A., Schwaen-Lardner, K., Crowe, T.G., Fancher, B.I.& Classen, H. L. (2012). Effect of Light Intensity on Broiler Behavior and Diurnal Rhythms. Appl. Anim. Behav. Sci. 136:50-56. Duve, L. R., Steenfeldt, S., Thodberg, K.& Nielsen, B. L. (2011). Splitting the Scotoperiod: Effects on Feeding Behaviour, Intestinal Fill and digestive transit time in Broiler Chickens. Brit. Poultry Sci. 52(1):1-10. Ertaş, O.N., Çiftçi, M., Güler, T. &Dalkılıç, B. (2006). Sıcaklık Stresi Altında Yetiştirilen Bıldırcınlarda Tatlı Su Midyesi Kabuklarının Kalsiyum Kaynağı Olarak Kullanılma Olanakları Yumurta Verimi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. Fırat. Üniv. Sağlık Bil. Derg. 20(1):15-20. Gilani, A., Knowles, T.G.& Nicol, C.J. (2012). The Effect of Dark Brooders on Feather Pecking on Commercial Farms. Appl. Anim. Behav. Sci. 142:42-50. Ghuffar, A., Rahman, K., Siddque, M., Ahmad, F.& Khan, M.A. (2009). Impact of Various Lighting source (Incandescent, Fluorescent, Metal Halide and High Pressure Sodium) on the Production Performance of Chicken Broilers. Pak. J. Agri. Sci. 46(1):40-45. İpek, H., Yertürk, M.& Avcı, M. (2003). Yumurtlama Dönemindeki Bıldırcın Karma yemlerine farklı Oranlarda Çinko ve Bakır İlavesinin Yumurta Verim Özellikleri ile Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi. YYÜ. Vet. Fak. Derg., 14(1):65-68. Jatoi, A.S., Sahota, A.W., Akram, M, Javed, K., Jaspal, M.H., Hussain, J., Mirani, A.H.& Mehmood, S. (2013a). Effect of Different Body Weight Categories on the Productive Performance of Four Close-Bred Flocks of Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica). J. Anim. Plant. Sci. 23(1):7-13. Jatoi, A.S., Khan, M.K., Sahota, A.W., Akram, M., Javed, K., Jaspal, M.H.& Khan, S.H. (2013b). Post-Peak Egg Production in Local and Imported Strains of Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica) as Influenced by Continuous and Intermittent Light Regimens During Early Growing Period. J. Anim. Plant Sci. 23(3):727-730. Karaoğlu, M., Gül, M. Yörük, M.A., Esenbuğa, N., Macit, M., Turgut, L.& Bilgin, Ö.C. (2004). Farklı Fiziksel İşlem Görmüş Sorgumun (Sorghum vulgare) Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Katılmasının Yumurta Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Zootekni Kongresi, 1-3 Eylül, Cilt:1, 476-483, Isparta. Kocaman, B., Esenbuga, N., Yıldız, A., Laçin, E.& Macit, M. (2006). Effect of Environmental Conditions in Poultry Houses on the Performance of Laying Hens. IJPS. 5(1): 26-30. Kum, E.& Kocaoğlu-Güçlü, B. (2006). Standart ve Sıkışık Kafes Yoğunluğunda Yetiştirilen Yumurta Tavuğu Karma Yemlerine Organik Asit İlavesinin Performansa Etkisi. Sağlık Bilim. Der. (Journal of Health Sciences), 15(2):99-106. Ma, H., Li, B., Xin, H., Shi, Z.& Zhao, Y. (2013). Effect of Intermittent Lighting on Production Performance of Laying-Hen Parent Stocks. ASABE Annual International Meeting, Kansas City, MO, July21-24, 1-10. Mahmud, A., S., R.& Ali, I. (2011). Effect of Different Light Regimens on Performance of Broilers. J. Anim. Plant Sci. 21(1):104-106. Narinç, D., Aksoy, T.& Karabağ, K. (2010). Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlığı Arttırmak İçin Gerçekleştirilen Kısa Dönemli Seleksiyonun Yumurta Verimine Etkisi. 1. Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri. Nazlıgül, A., Türkyılmaz, K.& Bardakçıoğlu, H.E. (2001). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) bazı Verim ve Yumurta kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 25:1007-1013. Olanrewaju, H. A., Thaxton, J. P., Dozier III, W.A., Purswell, J., Roush, W.B.& Branton, S.L. (2006). A Review of lighting Programs for Broiler Production. IJPS. 5(4):301-308. Özkaya, M. (1972). Aydınlatma Tekniği.İTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yayınları:88, Teknik Üniversite Matbaası, Gümüşsuyu, İstanbul. Rahimi, G., Rezai, M., Hafezian, H.& Saiyahzadeh, H. (2005). The Effect of Intermittent Lighting Schedule on Broiler Performance. IJPS. 4(6):396-398. Sarıca, M. (1998). Işık Rengi ve Aydınlatma Şeklinin Bıldrıcınların Büyüme ve Karkas Özelliklerine Etkileri. . Tr. J. Vet. Anim. Sci. 22:103-110. Schwean-Lardner, K., Fancher, B.I.& Classen, H.L. (2012). Impact of Daylength on Behavioural output in commercial broilers. Appl. Anim. Behav. Sci. 137:43-52. Schwean-Lardner, K., Fancher, B.I., Laarveld, B.& Classen, H.L. (2014). Effect of Day Length on Flock Behavioural patterns and Melatonin Rhythms in Broilers. Brit. Poultry Sci. 55 (1):21-30. Şeker, İ., Kul, S., Bayraktar, M.& Yıldırım, Ö. (2005). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnixjaponica) Yumurta Verimi ve Bazı Yumurta Kalite Özelliklerine Yaşın Etkisi. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1):129-138. Tekeli, S.K., Öztabak, K.& Esen-Gürsel, F. (2005). Yumurtacı Tavukların Yemine Yüksek Dozda İlave Edilen Bakırın Yumurta Üretimi, Yumurta Kabuk Ağırlığı ve Yumurta Kabuk Kalınlığına Etkisi. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 31(1): 179-185. Tepeli, C., Çetin, O., Kırıkçı, K., Yapar, K.& Yılmaz, R. (2000). Farklı Aydınlatma Sürelerinin Sülünlerin (P. colchicus) Bazı Verimleri Üzerine Etkileri. Vet. Bil. Derg. 16(1):97-102. Vercellino, R. do A., Moura, DJ. de, Maia, A. P. de A., Medeiros, B. B. L., Carvalho, T. R. M. de, Salgado, D. D. A.& Nääs, I. de A. (2012). Different Light Intensity on the Behavior and Welfare of Commercial Broiler Chicks. Ninth International Livestock Environment Symposium, Valencia, Spain, July 8-12, 1-6. Vercelino, R. do A., Moura D.J. de, Nääs, I. de A., Maia A.P. de A, Medeiros, B.B.L., Salgado, D.D.A.& Carvalho, T.R.M. de. (2013). The Influence of Side-Curtain Color on Broiler Chick Behavior. Braz. J. Poult. Sci.15(3):173-179. Wechsler, B.& Schmid, I. (1998). Aggressive Pecking by Males in Breeding Groups of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica). Brit. Poultry Sci. 39:333-339. Yıldırım, A.& Öztürk, E. (2013). Damızlık japon Bıldırcını Rasyonlarında Soya Küspesi Yerine Pamuk Tohumu Küspesi İkamesinin Yumurta Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. TURJAF. 1(1):44-50.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gokce İrem Demırcı Demırbas

Cuneyt Kubanc

Yayımlanma Tarihi 19 Ağustos 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Demırcı Demırbas, G. İ., & Kubanc, C. (2018). Effects of Light on Egg Performance and Behaviour in Japanese quails (coturnix coturnix japonica). The Eurasia Proceedings of Science Technology Engineering and Mathematics(2), 201-208.